Trgovanje hartijama od vrednosti na primarnom tržištu

Home
Usluge
Brokerske usluge
Trgovanje hartijama od vrednosti na primarnom tržištu

primarno

Primarna ponuda hartija od vrednosti je prva ponuda za prodaju koju vrši Izdavalac tih hartija radi prikupljanja kapitala za sopstveni razvoj. Javna ponuda hartija od vrednosti je javni poziv upućen neodređenom broju nepoznatih lica da izvrše upis i uplatu hartija od vrednosti u postupku primarne javne ponude.

WISEBroker može da vrši upis i uplatu hartija od vrednosti na primarnom tržištu u ime i za račun svojih klijenta u skladu sa posebnim ovlašćenjem koje dobije od klijenta.

Gde zaključiti ugovor

Klijenti mogu zaključiti ugovor lično u našim kancelarijama u Beogradu, Takovska 23-25.

Neophodna dokumentacija za zaključenje ugovora
Za fizička lica: Pravna lica:
  • važeći lični dokument, lična karta (pasoš)
  • kartica tekućeg računa u banci
  • kartica (ugovor) namenskog računa za kupovinu/prodaju akcija. (Ako klijent ne poseduje namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti, potrebno je prvo da potpiše Ugovor sa WISEBroker, nakon čega u banci otvara neophodne račune za trgovanje).
  • APR obrazac ne stariji od tri meseca
  • karton depo potpisa, OP obrazac
  • PIB broj
  • ovlašćenje za osobu koja potpisuje dokumentaciju u slučaju da se ne nalazi u kartonu depo potpisa
  • poslednji finansijki izveštaji
  • kopija ličnih karata/pasoša ovlašćenih osoba za potpisivanje
  • kopija ličnih karata/pasoša stvarnih vlasnika

 

Potpisivanjem Ugovora o otvaranju računa hartija od vrednosti u Centralnom regsitru, možete da ispostavite naloge za trgovanje hartijama na Beogradskoj berzi.

     Copyright 2014 Wise Broker a.d., Sva prava zadržana.